Styrelsen

Jimmy Skord, ordförande

Mattias Högberg, sekreterare

Ninni Sohlström, postmottagare

Ulf Segrell, kassör

Sofia Tiger, styrelseledamot

Kristna Hård, styrelseledamot

Jan Westling

Anders Björklund