Välkommen till Älvdalens Naturskyddsförening

Älvdalskretsen är Svenska Naturskyddsföreningens lokalavdelning i Älvdalens kommun.

I dagläget är vi 140 medlemmar i kretsen som förenas i att värna om natur och miljö både här hemma och ute i världen.

Vill du vara med eller vill du komma i kontakt med Naturskyddsföreningen i Älvdalen är du mycket välkommen att höra av dig till kretsens ordförande

Jimmy Skord, m.urussovi@hotmail.com, 070 – 574 09 95